13.3. Védőfelszerelés

A bőrfelület védelme szempontjából különösen a sebészeti lézerek alkalmazása igényel nagyobb körültekintést. A közvetlen besugárzás komoly sérüléseket okozhat, de a szórt fény intenzitása már jellemzően alacsony.

 
 

13.4. ábra   Különböző lézertípusokhoz használatos védőszemüvegek.

A legnagyobb jelentősége a szem védelmének van, ahol a bőrfelületekhez képest nagyságrendekkel kisebb teljesítmények is maradandó károsodást okozhatnak. Míg Class3R  esetén elég elkerülni a közvetlen vagy tükröződő lézerfényt, Class 3B és Class 4 lézerek használata esetén speciális szemüveggel kell védekezni a közvetlen besugárzás, vagy szórt fény okozta sérülések elkerülése érdekében. A szemüvegnek alkalmasnak kell lennie a szemet érhető lézersugárzás intenzitásának/energiasűrűségének a biztonságos szint alá csökkentésére.

A védőszemüvegek feliratozása tartalmazza a hullámhossztartományt és a fényszűrő képességet. Ez utóbbit optikai denzitásban adják meg (OD), ami definíció szerint megegyezik az abszorbanciával: OD=lg(Ibe/Iki). Ennek megfelelően egy OD=6 szűrőképességű szemüveg a fény egymilliomod részét engedi át az adott hullámhosszon.