4.1.2. Az argon-ion lézer

Az Ar-ion lézer kb. százszor nagyobb teljesítményt sugároz, mint a He-Ne lézer. A nemesgázion-lézerek általában a színkép látható és közeli UV tartományában sugároznak. A lézerközeg kis nyomású argongáz, amelyben 30-50 A áramerősségű egyenáram hozza létre a populációinverziót. A rezonátorba egy prizma vagy optikai rács van beépítve, melynek elforgatásával az Ar-ion lézer legalább nyolc különböző hullámhosszakon működtethető a 458-514 nm tartományban (457,9; 465,8; 472,7; 476,5; 488; 496,5; 501,7; 514,5 nm). A két legerősebb lézerátmenet a 488 nm-es kékeszöld és az 515 nm-es zöld színű. Impulzusüzemben működik, gyűrűkisülés alkalmazásával azonban megvalósítható, hogy az Ar-ion lézer folytonos kimenő nyalábot sugározzon. Maximális teljesítménye a 100 W-os nagyságrendbe esik. Az orvostudományban főleg fotokoaguláció előidézésére és festékek gerjesztésére alkalmazzák.

   
  4.3. ábra   Az Ar+ lézer felépítése.