Bevezetés

Annak ellenére, hogy megépítése után az első lézert még egy alkalmazási lehetőségekre váró eszközként jellemezték, hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a megjelenő újabb és újabb lézertípusok az orvostudomány területén is hatalmas potenciállal rendelkeznek. Az azóta eltelt bő fél évszázad alatt a lézerek a szemészettől kezdve a bőrgyógyászaton át a sebészetig az orvostudomány gyakorlatilag minden területén alkalmazásra kerültek.

A tananyag célja, hogy minél teljesebb körű összefoglalót nyújtson a lézerek orvostudományi alkalmazásairól. A felhasználási lehetőségek és területek sokasága miatt természetesen nincs lehetőség valamennyi eljárás bemutatására, részletesebb ismertetésére, azonban ha a tananyag felkelti az olvasó érdeklődését valamely terület iránt, nem kell elcsüggedni, mert számtalan forrásban (internet, tudományos publikációk, ismeretterjesztő könyvek) találhat további, részletesebb információt.

Az tananyag témaköreit elsősorban a lézerek konkrét gyakorlati alkalmazásai területei szerint határoztuk meg. A diagnosztikai és szoft-lézer terápiás alkalmazások elsősorban alacsony teljesítményű lézereken alapulnak, míg a lézersebészetben elsősorban a nagyteljesítményű lézereket alkalmazzák. A bőrgyógyászatnak egy külön fejezetet szenteltünk, mivel az orvostudománynak ez a területe az egyik legnagyobb "lézertípus arzenállal" és legsokoldalúbb alkalmazási lehetőségekkel rendelkezik.

A tananyag nemcsak a lézerek felhasználási lehetőségeit mutatja be, hanem összefoglalja a fény és anyag alapvető kölcsönhatási folyamatait, a lézerek működésének fizikai alapjait, valamint az orvostudományban legelterjedtebb lézertípusok rövid leírását is. Ennek megfelelően a tananyagot nemcsak fizikus, hanem minden egyetemi hallgatónak ajánljuk, aki érdeklődést mutat az élet- és természettudomány ezen szegmensei iránt.