Skip navigation

Ajánlott irodalom

 
1. Hevesi Imre, Elektromosságtan (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.)
2. Simonyi Károly, Elméleti villamosságtan (Tankönyvkiadó, Budapest, 1967.)
3. Benedict Mihály, Elektrodinamika (JATEPress, Szeged, 2010.)
4. J. D. Jackson, Klasszikus elektrodinamika (Typotex Kiadó, Budapest, 2012.)