Skip navigation

Visszaverődés és törés elnyelő közegek határfelületén

A visszaverődés és törés törvényei

Síkhullámok átlátszó közegeket elválasztó síkfelületen való visszaverődésének és törésének törvényeit a fázisok egyenlőségét előíró 5.1. és a térerősségek kapcsolatát leíró 3.5. egyenletekből valamint a térmennyiségek határfelületen való viselkedését leíró határfeltételekből származtattuk. Láttuk, hogy a komplex dielektromos állandó és törésmutató bevezetésével ezek az egyenletek változatlan formában fenn állnak. Ennek megfelelően az

A Snellius-Descartes-féle törvény továbbra is érvényes, azonban elnyelő közegek esetén a törésmutatók komplexek, melynek következtében az egyenletbeli szögek is komplexek lehetnek, és így ezekben esetekben nincs közvetlen fizikai jelentésük. Hasonlóan komplex törésmutatókkal illetve szögekkel érvényben maradnak a Fresnel-féle formulák.