Skip navigation

Átviteli mátrix

Határfeltételek. Vetítési mátrixok

12.15. egyenletbeli Ψ vektort az elektromos és mágneses térerősségek x és y komponensei alkotják, ezért Ψ a határfelületeken folytonosan megy át. A feladat kitűzésénél alkalmazott jelöléseket használva az elektromos térerősségek amplitúdóira, a z = 0 síkban fennállnak a

(12.39)

összefüggések. Az utolsó két kifejezésnél felhasználtuk az elektromos és mágneses térerősségek közötti kapcsolatot leíró 3.5. és a  egyenleteket is. Teljesen hasonlóan a z = d síkban a térmennyiségek határfelületbeli folytonos átmenetét 12.39. kifejezésekkel analóg

(12.40)

egyenletek biztosítják, ahol a  törési szöget az összefüggés határozza meg. A 12.39. összefüggéseket a

(12.41a)

vektori alakba írhatjuk, ahol a Pb mátrix az ún. bemeneti vetítési mátrix. A Jones-mátrixok kiszámolásához az inverz relációra lesz szükség. A Pb mátrix inverzét kiszámolva az

 

(12.41b)

inverz összefüggést nyerjük. Hasonlóan a 12.40. egyenleteket is a

 

(12.42)

vektori alakba alakíthatjuk át, ahol Pt az ún. kimeneti vetítési mátrix.

Átviteli mátrix

A 12.24. valamint a 12.41. és 12.42. egyenleteket felhasználva már könnyen meg tudjuk adni a beeső, a visszavert és az átengedett hullámok amplitúdói közötti viszonyt. A három egyenlet alapján

(12.43)

kapcsolat áll fenn, ahol a

(12.44)

mátrixot, - a bemeneti vetítési mátrix inverzének, a karakterisztikus mátrix és a kimeneti vetítési mátrix szorzatából előálló mátrixot - az anizotróp (rétegezett) közeg átviteli mátrixának nevezzük. A 12.43. egyenletben a jobb oldali vektorral való szorzást elvégezve, és a sorokat kiírva az

(12.45)

egyenletekhez jutunk, ahol Tmj az átviteli mátrix elemeit jelölik (m, j = 1, 2, 3, 4).