Skip navigation

Előszó

 

Kedves Olvasó!

Ezen elektronikus tananyag a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai karán fizika MSc. hallgatóknak tartott Fizikai optika előadás anyagát tartalmazza. Egyik célja a BSc. képzésben megismert alapvető hullámoptikai ismeretek - az SzTE-n a Hullámtan és optika előadások anyagának - elmélyítése. Az alapvető elektrodinamikai, optikai fogalmakat, és a szükséges matematikai eszközöket ismertnek tekintjük. Így a tananyagban felhasználjuk az elemi differenciál- és integrálszámítás, vektoranalízis fogalmait és tételeit. Így például ismertnek tekintjük az elektrodinamikában is gyakran használt gradiens, divergencia és rotáció fogalmát és számolási szabályait, valamint az alapvető vektorműveletek (pl. skaláris és vektoriális szorzat) tulajdonságait, vagy a matematika Gauss-, illetve Stokes-tételét. A tananyagot igyekeztem úgy megírni, hogy - eltekintve a már említett alapvető matematikai ismeretektől - önmagában használható legyen. Így például a tananyag elején az elektromágneses fényelmélet szempontjából mindenképpen szükséges elektrodinamikai alapokat röviden tárgyaljuk.

A tananyag - kihasználva az elektronikus lehetőségeket - kereszthivatkozásokat tartalmaz, melyek a megértést és az áttekinthetőséget igyekeznek segíteni. Ugyancsak a számítógép nyújtotta lehetőségekre támaszkodva, sok animált ábra is segíti az olvasót. Az animációk közül néhány interaktív, melyek futtatáshoz Java környezet szükséges. Az interaktív animációk Geogebra alkalmazások, a tananyagon belüli futtatásához nem szükséges a Geogebra program telepítése. Az oldal betöltése után a Java környezetbeli futtatást engedélyezni kell az alkalmazás használatához.

A tananyag során igyekeztem a megszokott, és a szakirodalom által széles körben használt jelöléseket alkalmazni. A vektorokat vastag betűvel jelöljük a szövegben. Az egyenletszerkesztő által készített képekben sajnos ez sokszor nem igazán jól látható, ezért az egyenletekben a vektorokat még a szimbólum fölé tett nyíl is jelöli. Így például sorbeli E szimbólum és az egyenletszerkesztővel készített szimbólum ugyanazt a vektort jelöli. A figyelem felkeltése céljából a fontosabb fogalmakat vagy kifejezéseket piros színnel emeltem ki a szövegben. A kereszthivatkozásokat kék szín jelöli. Ezekre kattintva a hivatkozott rész közelébe ugorhatunk.

Köszönettel tartozom Dr. Klebniczki József tanszékvezető főiskolai tanárnak a tananyag gondos lektorálásáért. Ugyancsak hálával tartozom kedves családomnak, akik elviselték a tananyag elkészítésével járó több mint féléves megpróbáltatásokat és nehézségeket.

Szeged, 2014. június

Dr. Horváth Zoltán

 

 

 

 

 

Édesapám, Horváth István (1936 – 2013) emlékének