A spektroszkópia tárgya

A1.08.D03

 

[Ábraforrás: http://www.muszeroldal.hu/measurenotes/mink.pdf]

 

A spektroszkópia tárgya: az anyagot alkotó atomok, molekulák és az ezeket magában foglaló szerkezet és egy elektromágneses hullám közötti kölcsönhatás (emisszió, abszorpció, szórás) során bekövetkező energiafüggő intenzitásváltozás vizsgálata információt ad az anyag szerkezetére és tulajdonságaira vonatkozóan. Ezt az információt az elektromágneses sugárzás intenzitásának energiafüggése hordozza, vagyis az elektromágneses sugárzás spektruma.

Az elektromágnese hullámok spektruma általánosságban több mint 16 nagyságrendet ölel fel. Az optikai spektroszkópia ebből a ~0.1-100 mikrométeres hullámhossz tartományt fedi le, az UV-től az IR-ig.