Fabry-Perot interferométer

A1.01.D25

A Fabry-Perot-interferométer két, párhuzamos síktükörből áll, melyek teljesítmény-visszaverőképessége R1 és R2, távolságuk L. A köztük lévő anyag törésmutatója nr. Az interferométerre eső nyaláb térerőssége E0, a tükrök elektromos térerősségre vonatkozó visszaverőképessége r1 és r2, áteresztésük t1 és t2.

ϕ’ a tér által elszenvedett fázistolás az egyik tükörtől a másikig való terjedés során, és tartalmazza a tükrökön való áthaladás során történt fázisváltozást is. 2ϕ két, egymást követő visszaverődés során szerzett fázistolás.

A geometriai sort összegezve megkapjuk Et-t, az áteresztett térerősséget.

T az interferométer teljesítmény-áteresztése.

A1.01.D26

νm a transzmissziós maximumok frekvenciája, Δνfsr két szomszédos maximum közötti frekvenciakülönbség, melyet az interferométer szabad spektrális tartományának is neveznek. Tmax és Tmin a transzmissziós együtthatók maximum és minimum értékei. Δνc a transzmissziós csúcs szélessége. F a rezonátor felbontóképessége, vagy finesse-sze.