Populácóinverzió és erősítés

A1.01.D04

dF a fotonfluxus-változás dz hosszúságú terjedés alatt. Ha a változás mértéke pozitív, a közeg erősítőként működik. Ellenkező esetben elnyelő közegről beszélünk. Termodinamikai egyensúly esetén az anyag elnyelőként viselkedik. Ahhoz, hogy az elektromágneses tér erősödjön, populációinverziót kell létrehozni a közegben. Az anyagot, melyben populációinverzió van jelen, aktív közegnek nevezzük. Amennyiben az átmeneti frekvencia az optikai tartományba esik, az erősítő közeget lézererősítőnek nevezzük (LASER: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation). Hasonlóan, ha a közeg rezonanciafrekvenciája a mikrohullámú tartományba esik, maser-erősítőről beszélünk.