Tesztkérdések IX.

Szókitöltős teszt

1. Olvassa el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szavakat!

Vékonyréteg az olyan megjelenési formája, melynél valamilyen lényeges sajátság tekintetében az egyik irány kitüntetett szerepet játszik.

  
Feleletválasztós teszt

2. Melyik nem a vékonyrétegek jellemző alkalmazási területe?

Optikai.

Elektromos.

Lézerek aktív anyaga.

Mechanikai.


Igaz-Hamis kérdés

3. Igaz-e a következő állítás?

A beeső fénysugár, a beesési merőleges és a visszavert fénysugár egy síkban vannak.

Igaz Hamis
Feleletválasztós teszt

4. Melyik állítás a helyes?

Az α beesési és β törési szög szinuszának hányadosa a beesési szögtől független, a két közeg (2 és 1) minőségére jellemző állandó, a (1)-es közegnek az (2)-es közegre vonatkozó relatív törésmutatója. 

Az α beesési és β törési szög szinuszának hányadosa a beesési szögtől független, a két közeg (1 és 2) minőségére jellemző állandó, a (2)-es közegnek az (1)-es közegre vonatkozó relatív törésmutatója. 


Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

5. Melyek a fényveszteség főbb okai?

Abszorpció.

Diszperzió.

Refrakció.

Szórás.

Reflexió.Szókitöltős teszt

6. Olvassa el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szavakat!

Interferencia: fényhullámok találkozásakor lejátszódó jelenség, melynek eredményeként keletkező interferenciaképben , vagy figyelhető meg.

  
Feleletválasztós teszt

7. Mit nevezünk „in situ” rétegvastagság mérésnek?

A kiépülő réteg vastagságának a technológiai folyamat alatti kontrollját.

A réteg vastagságának a technológiai folyamat utáni meghatározását.


Igaz-Hamis kérdés

8. Igaz-e a következő állítás?

A rezgőkvarcos vastagságmérés alapelve:

Egy kondenzátorrá kialakított SiO2 egykristály lemez rezgésbe hozható, ha egyenfeszültséggel tápláljuk (elektrostrikció). Kellő feltételek mellett az így kialakított rendszer sajátfrekvenciáján rezgésbe hozható. 

Igaz Hamis
Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

9. Az alábbiakból melyek utólagos rétegvastagság-mérési módszerek?

Tapintótűs mérés.

Interferometriás mérés.

Rezgőkvarcos vastagságmérés.

Spektrál ellipszometria.Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

10. Melyek az ellipszometria módszer jellemzői?

Nagy érzékenység.

Gondos minta-előkészítést igényel.

Roncsolásmentes eljárás.

Meghatározhatók vele a réteg optikai állandói (n, k) és a réteg vastagsága.