Ionimplantáció

A1.10.D28

Az egyik legelterjedtebb módszer az ionimplantáció.

Az implantálás alacsony hőmérsékleteken történik (ált. 300 °C alatt), ezért a céltárgy hő hatására történő deformációja elkerülhető.

A felületet csak kis mélységben változtatja meg, a tömbi tulajdonság változatlanul megmarad.

A felület összetétele tág határok között változtatható, hiszen elvileg bármely ion implantálható.

A bevitt anyag mélységbeli eloszlása is változtatható.

Az eljárás hátrányai közé sorolható a magas költség (bonyolult berendezés), a céltárgy méretének korlátozottsága (vákuum kamra), esetenként a kis behatolási mélység. A hagyományos implantációval csak a “látható” felületek módosíthatók, bonyolult üregek nem.

Az ionok mélységbeli eloszlása a gyorsító feszültséggel szabályozható.

A gyorsító feszültség növelésével a behatolási mélység maximuma a minta belseje felé tolódik el, az adalék koncentrációja a felület közelében kicsi. A profil korrigálható különböző gyorsító feszültségek egymást követő alkalmazásával.

Nagy gyorsító feszültségeknél az ionok beépülésén kívül egyéb folyamat – porlasztás is – végbemegy és az elérhető koncentrációt limitálja.

Felhasználása a félvezető iparban főleg fémek felületének módosítására, kopás- és korrózióálló felületek kialakítására különféle szerszámoknál és a  szervezetbe beültetett protéziseknél.