Optikai bistabilitás és optikai kapcsolás

A1.04.D24

Az optikai bistabilitás kifejezés arra az esetre utal, amikor egy adott bemenő intenzitásra két különböző lehetséges kimenő intenzitás az adott rendszer válasza. Ennél általánosabb az optikai multistabilitás fogalma, amikor kimenetként két vagy több stabil állapot is megvalósulhat. Optikai bistabilitás jelenségére optikai kapcsolók működése alapozható, melyek különösképp optikai kommunikáció és számítástechnika szempontjából relevánsak.

A1 a bejövő, A’1 a visszavert, A2 és A’2 az interferométerben előre- és visszafelé terjedő hullámok amplitúdóját jelöli. A3 az áteresztett hullámamplitúdó. A rezonátortükröket azonosnak és veszteségmentesnek tételezzük fel, amplitúdóreflektanciájuk ρ és –transzmittanciájuk τ. α az abszorpciós együttható.

Az (1) ábrán látható rendszerben bi(ill. multi-)stabilitást tapasztalunk, amennyiben az n törésmutató és/vagy az α az abszorpciós együttható értéke függ a rezonátoron belüli hullám intenzitásától.

A1.04.D25

Feltesszük, hogy a tárgyalt elektromágneses hullám a rezonátor sajátmódusa (ld. (1)), a rezonátorban pedig telíthető elnyelő található (ld (2)).

A1.04.D26