Indukált Raman-szórás

A1.04.D23

A spontán Raman-szórás jellemzően egy gyenge (kis valószínűségű) folyamat. Még szilárdtestek esetén is, a spontán Raman Stokes-szórás egységnyi térfogatra eső szórási hatáskeresztmetszete körülbelül 10-6cm-1. Teljesen más a helyzet azonban, ha jelen van egy intenzív gerjesztő lézernyaláb is: ez esetben nagy hatásfokú szórás mehet végbe, mely a Raman-szórás indukált változata. Az indukált Raman-szórás jellemzően egy igen erős szórási folyamat: a bejövő lézernyaláb energiájának akár több mint 10%-a a Stokes-frekvenciába szóródik. A spontán és indukált változatok további különbsége, hogy az indukált folyamatnál a szóródás keskeny kúpban történik előre, ill. vissza.

A Raman anti-Stokes-szórás lényege hogy az átmenet az n nívóról a g-re történik, az n’ köztes állapoton keresztül. Az anti-Stokes spektrális vonalak jellemzően jóval gyengébbek, mint a Stokes-vonalak. Ennek oka az, hogy termikus egyensúlyban az n nívó populációja Boltzmann-faktornyival kisebb, mint a g állapoté.