Q-kapcsolás telíthető elnyelővel

A1.03.D18

A legelterjedtebb passzív Q-kapcsolási módszer egy telíthető elnyelésű közeg optikai nemlinearitását használja ki. Telíthető elnyelő olyan anyag, mely a lézerhullámhossz tartományában abszorbeál és telítési intenzitása kicsi. Ezáltal szinte teljesen áttetszővé válik már viszonylag alacsony bejövő intenzitás esetén is. A lézerfolyamat akkor indul be, amikor az aktív közeg erősítése kompenzálja a telíthető elnyelő és a rezonátor egyéb elemei által adott teljes veszteséget. Az elnyelő nagy abszorpciója miatt a szükséges kritikus populációinverzió igen magas lesz. A lézerműködés elindulásakor az I(t) nyalábintenzitás a kezdeti In zajból épül fel, melyet a spontán emisszió eredményez.