Egymódus-szelekció egyirányú gyűrűrezonátorok segítségével

A1.03.D11

Homogén frekvenciakiszélesedésű átmenet esetén, ha a rezonátor gyűrű-sémát követ és biztosítjuk, hogy egyirányú, automatikusan egyetlen longitudinális módus választódik ki. Ebben az esetben az aktív anyagon belüli térbeli lyukégetés nem következik be és emiatt a lézer az egymódusú üzemmódot preferálja. A nyaláb egyirányúsításához egy megfelelő optikai elemet, ún. optikai diódát kell a rezonátorba helyezni.