Mode Locking: időtartomány

A1.03.D21

A rezonátoron belül, móduscsatolás jelenlétében végbemenő oszcilláció egyetlen, ultrarövid, ide-oda terjedő impulzusként szemléltethető, melynek időtartama Dτp. Ez a móduscsatolás ún. időtartománybeli leírása. Ennek segítségével jól szemléltethető, hogy a móduscsatolási feltétel teljesíthető egy megfelelően gyorsan vezérelhető zár alkalmazásával a rezonátorban, mint azt az ábra is mutatja.