Abszorpció telítődése: inhomogén vonalalak

A1.01.D23

Feltesszük, hogy a vonalkiszélesedéshez homogén és inhomogén mechanizmusok is hozzájárulnak, azaz a végső vonalalak-függvény a különböző atomok homogén vonalalakjainak konvolúciójából adódik.

Az I intenzitású, ν’ frekvenciájú telítő nyaláb csak azokkal az atomokkal hat kölcsön, melyek ν rezonanciafrekvenciája közel esik ν’-höz. Következésképp, a tér csak ezen atomok átmeneteit fogja telítésbe vinni, megfelelően nagy intenzitás esetén. Ahogy I növekszik, az abszorpciós vonalalak-függvényben spektrális lyuk keletkezik ν körül. A lyuk szélessége a ν-höz tartozó homogén vonalszélesség nagyságrendjébe esik.

Hasonló gondolatmenet járható végig, ha abszorpció helyett erősítésről beszélünk. A telítő nyaláb ez esetben az erősítési profilba éget spektrális lyukat.