Gerjesztett kvantumállapotok spontán emissziója

A1.01.2

A 2 állapotban preparált atom az 1-be kerül, miközben az atom az ennek megfelelő energiát (E2-E1) elektromágneses sugárzás formájában adja le, azaz egy ν frekvenciájú fotont sugároz ki. Ezt a folyamatot spontán (v. sugárzásos) emissziónak nevezzük. A mechanizmus nemsugárzásos módon is végbemehet. Ez esetben a leadott energia nem elektromágneses térként, hanem egyéb formában jelenik meg (pl. kinetikus vagy belsőenergia közvetítése a környezet atomjainak ill. molekuláinak). Ezt a jelenséget nemsugárzásos bomlásnak nevezzük. Az ‚A’ együttható egy pozitív konstans, spontánemissziós rátának, ill. Einstein A-együtthatónak nevezzük.