Veszteségek

A1.09.D19

A geometriai optikával jól leírhatók a fénytörés és visszaverődés törvényei, a veszteségekről azonban nem tud számot adni.

Ha a fény nem vákuumban halad, mindig fellépnek veszteségek. A hasznos fényenergia csökken két közeg határán, de magában a közegben való haladás során is.

Ha a veszteségek túl nagyok, a jel olyan gyenge lesz, hogy detektálhatatlanná válik. Ennek elkerülése érdekében tudnunk kell, melyek ezek a veszteségek, mik okozzák, és hogyan kerülhetjük el, vagy legalább is hogyan csökkenthetjük azokat.

Az veszteségeknek öt fő oka van: abszorpció, diszperzió, szóródás, a tükröződés és a szórt visszaverődés.

Abszorpció:

Abszorpcióról akkor beszélünk, ha az atom, vagy molekula a beérkező fotont elnyeli, s hatására magasabb energiájú állapotba kerül. Ez lehet egy elektron energiaszint átmenete, vagy egy atom vagy egy atomcsoport kezd intenzívebb rezgő mozgást végezni. A fotonnak az így átadott energiája a szomszédos atomokkal való ütközések során fokozatosan szétterjed az egész anyagban, vagyis hővé alakul.

A különböző anyagok különböző mértékben nyelik el a fényt. Emellett pedig az abszorpció hullámhosszfüggő. 

A1.09.D20

A1.09.D21