Optikai tulajdonságok meghatározása

A1.11.D11

A spektroszkópiai mérési elrendezések az alapján különböznek leginkább, hogy a mintára érkező fény és az anyag kölcsönhatását követően milyen jelenség következik be. Ezek a következők lehetnek:

    • Visszaverődés a beérkező felületről (Reflexió)
    • Elnyelődés a mintában (Abszorpció)
    • Kilépés a minta túlsó oldalán (Transzmisszió)
    • Fotolumineszcencia
    • Fényszórás (Rayleigh és Raman) 

A1.11.D12