Harmadrendű nemlineáris optikai folyamatok

A1.04.D09

A1.04.D10

Az (1) kifejezés második tagja a polarizáció nemlineáris járulékának ω  frekvenciájú része; ennek megfelelően, ez a tag határozza meg a nemlineáris törésmutató-változást, amelyet egy ω  frekvenciájú haladó hullám érez a közegben. I a bejövő hullám intenzitása.

Fény önfókuszálása az intenzitásfüggő törésmutatójú közegben egy a harmadrendű nemlineáris optikai jelenségek sokasága közül.

A1.04.D11

A pillanatnyi frekvencia előjele különböző az impulzus fel- és lefutó oldalán.