Tesztkérdések VI.

Feleletválasztós teszt

1. Milyen optikai jelenséget felhasználva lehet mérni egy hordozó felület síkszerűségét, alakját?

Fényszórás.

Inerferencia.

Elnyelés.

Transzmisszió.


Feleletválasztós teszt

2. Melyik fajta interferométer alapul hullámfront osztáson?

Michelson interferométer.

Mirau interferométer.

Fizou interferométer.

Young interferométer.


Feleletválasztós teszt

3. Melyik esetben jöhet létre látható interferencia?

Egy lézernyalábot felbontunk két merőleges polarizációjú komponensre, majd a két nyalábot egyesítjük.

Egy lézernyalábot féligáteresztő tükörrel két részre osztunk, majd a két nyalábot egyesítjük.

Két különböző, de ugyanolyan fajta lézerből érkező nyalábot egyesítünk.

Egy lézer két különböző hullámhosszú nyalábját különböző optikai úthossz után újra egyesítjük.


Feleletválasztós teszt

4. Melyik interferométer fajtát alkalmazzák giroszkópokban?

Mirau interferométer.

Michelson interferométer.

Fabry-Perot interferométer.

Sagnac interferométer.


Feleletválasztós teszt

5. Melyik interferométer fajtát alkalmazzák spektrumok nagy felbontású vizsgálatára?

Mirau interferométer.

Fabry-Perot interferométer.

Sagnac interferométer.

Michelson interferométer.


Feleletválasztós teszt

6. Melyik interferométer fajtát alkalmazzák felületek topológiájának vizsgálatára?

Mirau interferométer.

Fabry-Perot interferométer.

Sagnac interferométer.

Young interferométer.


Feleletválasztós teszt

7. Milyen fajta interferométerrel határozható meg a vibrációk amplitúdója és frekvenciája?

Nagy spektrális felbontású Fabry-Perot interferométerrel.

Fázisérzékeny detektálással Michelson interferométerrel.

Azonos referencia és minta kari optikai úthosszal rendelkező Mirau interferométerrel.

Nagy forgási sebességű Sagnac interferométerrel.


Feleletválasztós teszt

8. Mitől függ egy interferencia csíkrendszer láthatósága koherens nyalábok esetén?

A két hullám intenzitásától.

A hullámhossztól.

Az optikai úthossz különbségtől.

A két nyaláb által bezárt szögtől.


Feleletválasztós teszt

9. Mi határozza meg az interferencia csíkok távolságát két koherens nyaláb keresztezésében?

A hullámhossz és a két nyaláb által bezárt szög.

A nyalábok intenzitásainak aránya.

A két nyaláb félértékszélessége.

A detektor elé helyezett gyűjtőlencse.


Feleletválasztós teszt

10. Milyen eljárással határozható meg a sebesség a Doppler-sebességmérő rendszerekben?

A mért jel Fourier-transzformáltjával számolható.

A mért jel láthatóságából számolható.

A mért jel maximális intenzitásából számolható.

A mért jel átlagos intenzitásából számolható.