Bevezetés

A1.05.D03

Az optikai méréstechnika módszertana: a vizsgálandó mintát megvilágítjuk egy megfelelő fényforrással és detektáljuk a mintáról valamilyen irányban a fény és a minta kölcsönhatása során létrejött fényt.

Lehet mérni például a transzmissziót, ami magában foglalja az abszorpcióra vonatkozó információkat is.

A reflexió mérése a felületről ad információkat, többnyire az interferometriában alkalmazzák.

A rugalmas fényszórás az anyag optikai inhomogenitásait, esetleges hibáit jellemzi.

A rugalmatlan fényszórás pl. anyagszerkezeti kérdésekre adhat választ spektroszkópiai (UV-VIS, Raman, IR, lumineszcencia, fluoreszcencia, stb.) mérések esetén.