Módszerek Q-kapcsolásra

Számos, a rezonátor jósági tényezőjének kapcsolását lehetővé tevő módszer létezik, ezek közül a leggyakrabban használtak a következők:

(i) elektrooptikai kapcsolók,

(ii) forgó prizmák,

(iii) akuszto-optikai kapcsolók,

(iv) telítődő elnyelők.

Az említett eszközöket két csoportra oszthatjuk, aktív és passzív Q-kapcsolókra.  Aktív Q-kapcsoló esetében valamilyen külső vezérlés szükséges a kapcsoláshoz (pl. feszültség változtatása elektrooptikai kapcsoló esetén). Passzív Q-kapcsolóknál a kapcsolás automatikusan bekövetkezik, a rezonátorba illesztett kapcsoló optikai nemlinearitása miatt (pl. telíthető elnyelő).