Fotonélettartam és a rezonátor jósági tényezője

A1.01.D29

ϕ(tm) a rezonátormódusban lévő fotonok száma a tm=2mLn/c időpillanatban, mely m-szeres oda-visszaverődés idejének felel meg, ϕ0=ϕ(t=0). R1 és R2 a tükrök teljesítmény-visszaverőképessége. Ti az egy áthaladás során bekövetkező belső veszteségek mértéke.

A rezonátor jósági tényezője (Q) a ν módusfrekvencia és a módus Δνc spektrális szélességének arányaként definiálható. Ezáltal, a rezonátor magas Q-értékéből alacsony rezonátorveszteségekre, ill. a módus kis spektrális szélességére következtethetünk.