Tesztkérdések I.

Szókitöltős teszt

1. Olvassa el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szavakat!

Mi a különbség a sugárzásos és a nem-sugárzásos bomlás közt?

Egy kezdetben gerjesztett állapotban preparált atom energiaállapotba kerül, a két energiakülönbségének felszabadulása közben. Amennyiben ez az energia elektromágneses sugárzás formájában jelenik meg, a folyamatot (sugárzásos) emissziónak nevezzük. A bomlás végbemehet nem-sugárzásos módon is. Ekkor a energia egyéb (pl. a környező atomok, ill. molekulák kinetikus vagy belsőenergiája) formát ölt. Ez utóbbi folyamat a nem-sugárzásos bomlás jelensége.

  
Feleletválasztós teszt

2. Mikor működhet egy közeg az elektromágneses sugárzás erősítőjeként?

    

Ha a közegben populációinverzió van jelen.

Ha a közegben a gerjesztett állapotok száma kisebb, mint az alapállapotban levő állapotok száma.


Feleletválasztós teszt

3. Mik a lézeroszcilláció szükséges feltételei?

Lézeraktív anyag.

Pumpáló forrás.

Mind a kettő.


Feleletválasztós teszt

4. Mik a lézer elengedhetetlen összetevői? 

Lézeraktív anyag és rezonátor.

Lézeraktív anyag, pumpálás és rezonátor.

Pumpálás és rezonátor.


Feleletválasztós teszt

5. Mikor nevezzük homogénnek a  vonalkiszélesedést okozó mechanizmust?

Ha minden egyes atom átmenetét ugyanolyan mértékben szélesíti ki. 

Ha az atomi átmeneti frekvenciákat egy adott spektrális tartományon szórja szét.


Feleletválasztós teszt

6. Mit értünk egy rezonátor finesse-e alatt? 

Két szomszédos transzmissziós csúcsa közti frekvenciatávolságot.

A transzmissziós csúcsok szélességét.

A rezonátor hosszát.


Feleletválasztós teszt

7. Hogyan definiálhatjuk általánosságban az instabil rezonátort?

Ha egy önkényesen elindított fénysugár az oda-visszaverődések során tetszőlegesen távol kerülhet a rezonátor tengelyétől.

Ha egy önkényesen elindított fénysugár mindig önmagába verődik vissza a rezonátorban.


Feleletválasztós teszt

8. Definiálja a rezonátor jósági tényezőjét (Q-faktor)!

A módus frekvenciája.

A módus szélessége.

Két szomszédos transzmissziós csúcsa közti frekvenciatávolság.

A módus frekvenciájának és szélességének aránya.


Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

9. Mik a lézeraktív anyag pumpálásának módjai?

Optikai pumpálás.

Elektromos pumpálás.

Hőmérsékleti pumpálás.Szókitöltős teszt

10. Olvassa el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szavakat.

Alapvetően két pumpálási geometria létezik:

(a) Longitudinális (vagy ) pumpálás, ahol a pumpanyaláb a rezonátortengely mentén lép be az anyagba.

(b) Transzverzális pumpálás, amikor a egy vagy több irányból éri az aktív anyagot, a rezonátor tengelyére .