DFB lézer

A1.02.A19

Elosztott visszacsatolású (DFB: distributed feedback) lézert alkotnak az olyan aktív közegek, ahol a heterostruktúrában foglalt cladding rétegek egyikének vastagsága periodikusan változik. Ennek eredményeképp az oszcilláló módus elektromos tere egy z-függő effektív törésmutatót érzékel (ld az ábrát).

A Bragg-reflexió miatt a DFB lézer jobbra és balra terjedő nyalábjai összecsatolódnak, amennyiben a sugárzási hullámhossz megegyezik a Bragg-hullámhosszal (ld. (1) egyenlet).

A1.02.D20

DFB lézer esetén egymódusú üzemmód eléréséhez a lézer két módusa közül egyet ki kell tüntetni. Elterjedt megoldás erre az eszköz aszimmetrikussá tétele, amelyet úgy érnek el, hogy a két tükörfelület visszaverő-képességének különbözővé teszik. 

A1.02.D21

Ebben az esetben a belső cladding réteg vastagságmodulációjában egy λ/4 ugrás van az aktív réteg közepénél. Az ekkor fellépő intenzitásáteresztést a normált elhangolás függvényében az ábrán láthatjuk. A transzmissziónak Bragg-rezonancia (λ=λB) esetén van csúcsértéke.

A1.02.D22

Egyenletes periódusú rács kialakítása az aktív réteg határán komoly technológiai kihívás, a λ/4-es perióduseltolásról nem is beszélve.  Ezt áthidalandó, az elosztott Bragg-reflektor (distributed Bragg reflector, DBR) félvezető-lézerekben a rezonátor két végén passzív régiók helyezkednek el, ahol, a megfelelő rétegek maratásával periodikus effektív törésmutató-váltakozást alakítanak ki a longitudinális irányban Λ periódussal. A DFB lézerekkel összehasonlítva, a DBR lézerek előnye, hogy a rácsot az aktív rétegtől különálló régiókban alakítják ki.