Tesztkérdések IV.

Feleletválasztós teszt

1. Mit értünk a közeg nemlineáris polarizációja alatt?

A teljes polarizáció azon része, mely lineárisan függ az elektromos (ill. mágneses) térerősségtől.

A teljes polarizáció azon része, mely lineárisan függ a mágneses térerősségtől.

A teljes polarizáció azon része, mely nemlineárisan függ az elektromos (ill. mágneses) térerősségtől.


Szókitöltős teszt

2. Olvassa el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szavakat!

Hogyan és milyen anyagokban zajlik le a másodharmonikus-keltés?

Másodharmonikus-keltés során két, foton egy, kétszeres frekvenciájú fotonná kombinálódik.  A másodharmonikus-keltés kizárólag olyan mehet végbe, melyek nem bírnak középponti , ill. olyan kvantumállapotok közt, melyek megegyezik. 

  
Feleletválasztós teszt

3. Mi a különbségifrekvencia-keltés lényege?

Egy foton két másik fotonná való virtuális bomlása.

Két foton egy fotonná való virtuális egyesítése.

Egy foton három másik fotonná való virtuális bomlása.

Három foton egy fotonná való virtuális egyesítése.


Szókitöltős teszt

4. Olvassa el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szavakat!

Az optikai parametrikus oszcillátor működése és a kimenő hullám frekvenciájának hangolása:

Az optikai oszcillátor egy kristályon alapuló különbségifrekvencia-generátor, melyet rezonátortükrök helyeznek. Az optikai parametrikus oszcillátor kimenő frekvenciája a fáziscsatolási feltétel változtatásával .

  
Feleletválasztós teszt

5. Mi az önfókuszálás lényege?

Az önfókuszálás elégséges feltétele az, hogy a törésmutató értéke a nyaláb közepén (ahol a legintenzívebb) a legnagyobb, és a nyaláb széle felé csökken. 

Az önfókuszálás elégséges feltétele az, hogy a törésmutató értéke a nyaláb közepén (ahol a legintenzívebb) a legkisebb.

Önfókuszáláskor a lézersugárzás frekvenciája megnövekszik a nyaláb központi részében.

Önfókuszáláskor változik az egész nyaláb terjedési iránya.


Szókitöltős teszt

6. Olvassa el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szavakat!

Ön-fázismodulációról beszélünk, ha a terjedő fényimpulzus a közeg törésmutatója miatt szenved .  Az ön-fázismoduláció , ill. az impulzus spektrumának jelentős szélesedéséhez vezethet.

  
Igaz-Hamis kérdés

7. Igaz-e a következő állítás?

Fáziskonjugálás során a keletkező hullámfront tökéletes mása a bejövőnek, de a keletkező hullám az eredetivel ellenkező irányban terjed.

Igaz Hamis
Szókitöltős teszt

8. Olvassa el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szavakat!

Fáziskonjugálás segítségével megszüntethetők egy fénynyalábban közegen való áthaladás során keletkezett aberrációk, azáltal, hogy a fáziskonjugált nyalábot irányban, ismét átvezetjük a közegen.

  
Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

9. Az alábbiakból melyek az igaz állítások?

A spontán Raman-szórás hatáskeresztmetszete viszonylag kicsi, és a szórt fény irányának eloszlása egyenletes.  

A spontán Raman-szórásnál a fény egy keskeny kúpban szóródik előre.

Az indukált Raman-szórásnál a szórt fény irányának eloszlása egyenletes.

Indukált szórás során a fény keskeny kúpban szóródik előre, ill. vissza irányban.Szókitöltős teszt

10. Olvassa el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szavakat!

A magasharmonikus-keltés egy olyan folyamat, melynek során egy intenzív atomi közeget világít meg, és ennek eredményeképp a lézerfrekvencia összes felharmonikusa, egy adott frekvenciáig, megjelenik a kimenő oldalon, előre irányban, közel intenzitással.