Fabry-Perot etalonok, mint módusszelektív elemek

A1.03.D09

Az egyenletekben található n pozitív egész szám, Q’ a nyaláb törési szöge az etalonban, nr  az etalon törésmutatója, L’ pedig a hossza.

Δν két egymás melletti longitudinális módus közötti frekvenciakülönbség, Δνc az etalon transzmissziós csúcsának szélessége, Δν’fsr az etalon szabad spektrális tartománya, míg F az etalon finesse-e. L a rezonátor hossza.

Az (1) szükséges feltétel egyetlen longitudinális módus kiválasztására a Fabry-Perot etalon segítségével. Összehasonlítva az (1) feltétellel az előző dián, láthatjuk, hogy az effektív rezonátorhossz 2F-szer nagyobb lehet, mint Fabry-Perot etalon nélküli rezonátor esetén.

A1.03.D10