Foton korrelációs technika

A1.05.D25

A korreláció két esemény egymásból következésének valószínűségét írja le.

Az időbeli korreláció megmondja, hogy ha egy esemény bekövetkezik, ekkor egy bizonyos idő elteltével milyen valószínűséggel következik be egy másik esemény.

Véletlenszerű független események esetén ez a valószínűség egyenletesen oszlik el az időben.

Ha egy esemény bekövetkezése valamilyen másik esemény bekövetkezésének függvénye, akkor ezek időbeliségét a korrelációs függvény írja le.

Gyakorlati estekben (az intenzitás az időablakokban a fotonszám) a korrelációs függvény digitális változatával az autokorrelációs függvénnyel dolgoznak.

Például a fluoreszcencia jelenségnél a gerjesztés és a foton kibocsájtással járó relaxáció között eltelt idő jellemzi az adott molekulát és annak állapotváltozásait, de hosszabb időtávon információt szolgáltat fluoreszkáló molekulák egy kis térfogaton belüli mozgásáról, diffúziójáról, esetleges összekapcsolódásáról, kémiai reakciókról, átalakulásokról stb.