Vonalkiszélesedést okozó hatások

Adott, frekvenciakiszélesedést okozó mechanizmus homogén, ha az összes atom abszorpciós vonalalakját ugyanolyan mértékben szélesíti. Ebben az esetben egyetlen atomra vonatkoztatott és az effektív abszorpciós hatáskeresztmetszet-vonalalak azonos.

Inhomogén mechanizmusok, ezzel szemben, az egyes atomi rezonanciafrekvenciákat oszlatják el egy adott spektrális tartományban, anélkül, hogy az egyes atomok vonalalakját megváltoztatnák.