Longitudinális egymódus-szelekció

A1.03.D08

Δν0 az erősítési profil szélessége.

A fentiekben tárgyalt módszer hatékonyan alkalmazható gázlézerekben, ahol az erősítési spektrális spektrális tartomány viszonylag szűk (néhány GHz vagy kevesebb).

Szilárdtest-lézerekben az erősítési profil általában sokkal szélesebb (néhány száz GHz) és, az (1) feltételt teljesítendő, a megfelelő rezonátorhossz tipikusan 1mm-nél kisebb kell, hogy legyen (mikrocsip-lézerek). Abban az esetben, amikor a spektrális szélesség ennél is nagyobb (pl. festéklézerek, vagy hangolható szilárdtest-lézerek), a feltételt teljesítő rezonátorhossz túl rövid ahhoz, hogy a gyakorlatban kivitelezhető legyen. Ebben az esetben (vagy pl. ha hosszabb aktív anyagra van szükség egy longitudinális módus jelenléte mellett nagyintenzitású lézerhez),  a longitudinális móduskiválasztásra egyéb technikák állnak rendelkezésre.