Tesztkérdések III.

Feleletválasztós teszt

1. Mi a lézeroszcillációk általános küszöbfeltétele?

Az oszcilláció akkor kezdődik, amikor az aktív anyag erősítése éppen kiegyenlíti a rezonátor veszteségeit.

Az aktív anyag erősítése kisebb, mint a rezonátor veszteségei.

Az aktív anyag erősítése elhanyagolható.


Igaz-Hamis kérdés

2. Válassza ki, hogy igaz vagy hamis a következő állítás!

A frekvenciahangolás úgy valósítható meg, ha hullámhossz-szelektív optikai elemet helyezünk a rezonátorba.

Igaz Hamis
Szókitöltős teszt

3. Olvassa el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szavakat.

A rezonátor különböző módusaihoz tartozó állóhullámok duzzadóhelyei egymáshoz képest eltérnek, ezáltal az közeg különböző részei különböző mértékben vesznek részt a különböző módusokhoz kötött lézertevékenységben. A homogén-frekvenciakiszélesedett közegben ilyen módon történő térbeli következménye a lézer többmódusú oszcillációja.

  
Szókitöltős teszt

4. Olvassa el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szavakat!

A spektrális miatt különböző atomcsoportok különböző longitudinális oszcillációját erősítik az inhomogén-(pl. Doppler-) kiszélesedett atomi sokaságban. Ennek következtében oszcilláció figyelhető meg.

  
Feleletválasztós teszt

5. Mi a transzverzális módusszelekció módszerének lényege?

Megfelelő apertúrájú nyílással rendelkező akadályt helyezünk el a rezonátor peremén.

A rezonátor hosszának nagyítása.

A rezonátor  hosszának csökkentése.


Szókitöltős teszt

6. Olvassa el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szavakat!

A longitudinális módusszelekció alapelve és módszerei:

Viszonylag kis szélességű erősítési profillal rendelkező (pl. gázlézerek) esetén rezonátorhossz választásával kaphatunk rezonátort. Széles erősítési spektrumú lézerek esetén a longitudinális módusszelekció megvalósítható Fabry- -etalon rezonátorba tételével.

  
Feleletválasztós teszt

7. Mi az aktív Q-kapcsolás lényege?

Megfelelő apertúrájú nyílással rendelkező akadályt helyezünk el a rezonátor tengelye mentén, így  kívülről váltható a rezonátor jósági tényezője alacsony és magas érték közt.

A rezonátor hosszának nagyítása. 

A rezonátor  hosszának csökkentése.


Szókitöltős teszt

8. Olvassa el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szavakat!

A passzív  Q-kapcsolás lényege:

Passzív Q-kapcsoláshoz egy telíthető elnyelő elemre van szükség, melynek spektruma tartalmazza a lézernyaláb és telítési intenzitása . Ahogy a rezonátorban lévő fény intenzitása eléri ezt az értéket, az elnyelő telítődik és a rezonátor tényezője alacsonyról magasra vált. 

  
Feleletválasztós teszt

9. Mi a móduscsatolás fogalma?

A rezonátormódusok egyenlő intenzitásúak.

A rezonátormódusok időben egymástól független változó frekvenciával oszcillálnak.

A rezonátor hosszának nagyítása.


Szókitöltős teszt

10. Olvassa el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szavakat!

Az aktív és passzív móduscsatolás módszerei:

Aktív móduscsatolás esetén a rezonátorba helyezünk, mely időben periodikusan változó rezonátorveszteséget indukál. A veszteségmoduláció frekvenciája megegyezik két szomszédos módus központi frekvenciái közti különbséggel.  Passzív móduscsatolás módszereinek egyike elnyelő optikai elem alkalmazása. Passzív móduscsatolás megvalósítására kézenfekvő módszer telíthető elnyelők használata. Az elem abszorpciós tulajdonságai miatt a intenzitású impulzus szenvedi el a legkisebb veszteséget a . Emiatt az említett impulzus gyorsabban , mint a többi és több oda-vissza terjedés után egyetlen, móduscsatolt impulzus halad ide-oda a rezonátorban.