Móduscsatolási módszerek: aktív mode locking

A1.03.D22

A móduscsatolási módszerek két csoportra oszthatók:

(1) Aktív mode locking, ahol a móduscsatoló optikai elemet egy külső forrás vezérli.
(2) Passzíve mode locking, amikor a móduscsatoló elem valamilyen nemlineáris effektust hasznosít, pl. egy telítődő elnyelő abszorpcióját, vagy egy megfelelő közeg nemlineáris törésmutató-változását.

Az aktív móduscsatolásnak két leginkább elterjedt válfaja van:

(1) Amplitúdómodulátorral létrehozott móduscsatolás (AM-móduscsatolás).
(2) Fázismodulátorral létrehozott móduscsatolás (FM-móduscsatolás).

AM-móduscsatolás: tegyük fel, hogy a rezonátorban egy olyan optikai elem van, melynek abszorpciója periodikusan, ωm frekvenciával változik. Amennyiben ωm=Δω, azaz két módus közötti frekvenciatávolság, létrejön a móduscsatolás. 2ϒ az egy oda-vissza terjedés során elszenvedett veszteség a rezonátorban, mely tartalmazza az ωm frekvenciával modulált veszteségű elemet.