Homoátmenet lézer

A1.02.D15

A1.02.D16

P-n-átmenet lézer tipikus konfigurációját látjuk az ábrán. Az árnyalt rész az aktív réteget mutatja. A dióda méretei igen kicsik, csupán néhány mikrométer. A lézeraktivitáshoz szükséges visszacsatolás érdekében a dióda két végén található lapokat munkálják meg, általában a kristályfelület menti hasítással. A két határfelületet általában be sem vonják fényvisszaverő réteggel, mivel a félvezető törésmutatója igen nagy és ezáltal a félvezető-levegő határon való Fresnel-visszaverődés miatti visszaverőképesség elegendően nagy (GaAs esetén 32%). Az aktív anyag vastagsága a p-n átmenetre merőlegesen d~1μm. A diffrakció következtében azonban a lézernyaláb transzverzális kiterjedése jóval nagyobb (~5 μm), mint az aktív régió. A homoátmenet-lézer küszöb-áramsűrűsége szobahőmérsékleten igen magas, az aktív anyag viszonylag nagy kiterjedése és a p és n régiókban elszenvedett abszorpciós veszteségek miatt, ezért szobahőmérsékleten a lézert nem lehet CW üzemmódban használni.