Passzív rezonátorok

A1.01.D27

E(r,t) és ν a rezonátormódus térerőssége és frekvenciája.

Két, azonos R sugarú gömbtükör, ha középpontjaik ugyanabba a pontba esnek (C1=C2), koncentrikus rezonátort alkot. A rezonátor módusai két, ellenkező irányba terjedő, a középpontból kiinduló gömbhullám szuperpozíciójával közelíthetők.

A konfokális rezonátor szintén két, azonos sugarú gömbtükörből áll, a tükrök közötti távolság azonban olyan, hogy a fókuszpontok (F1, F2) esnek egybe. Ekkor az egyik tükör görbületéhez tartozó középpont a másik felületén lesz és viszont.

A fentiek csak néhány példa a számos gömbtükrös rezonátor közül.