Tesztkérdések VII.

Feleletválasztós teszt

1. Milyen optikai jelenséget felhasználva lehet mérni tiszta terek minőségét?

Fényszórás.

Interferencia.

Elnyelés.

Transzmisszió.


Feleletválasztós teszt

2. Mely paraméter hatodik hatványával arányos a szórt fény intenzitása Rayleigh-szórás esetén?

Megvilágító hullámhossz.

Szórócentrum mérete.

Relatív törésmutató.

Megfigyelési szög.


Feleletválasztós teszt

3. Mi a magyarázata annak, hogy a légkör jobban átereszti a Nap infravörös, mint a látható vagy ultraibolya sugarait?

A nagyobb hullámhossz miatt az infravörös hullámok kikerülik a részecskéket.

A részecskék által kiszórt fény a Rayleigh-tartományban a hullámhossz negyedik hatványával fordítottan arányos.

A fény hullámhosszánál kisebb részecskék jobban elnyelik a látható és az ultraibolya sugarakat.

A légkörben található víz kék színe okozza a jelenséget.


Feleletválasztós teszt

4. Mely paramétertől nem függ a teljes szórási hatásfok a Mie-elmélet alapján?

Részecske méretétől.

Részecske törésmutatójától.

A megvilágító fény hullámhosszától.

A detektálás irányától.


Feleletválasztós teszt

5. Mi jellemző leginkább a Mie-szórásra az alábbiak közül?

Egy adott térszögbe szórt intenzitás a részecske méretének második hatványával arányos.

A szórás térbeli eloszlása gömbszimmetrikus.

A szórás a méretnek és a hullámhossznak nem monoton függvénye.

A szórás nem függ a részecske környezetéhez viszonyított törésmutatójától.


Feleletválasztós teszt

6. Melyik paraméter mérésére alkalmazható a fényszórás jelensége?

Felületek alakjának, topológiájának vizsgálata.

Felületek érdességének vizsgálata.

Anyagok törésmutatójának mérése.

Anyagok spektrális elnyelésének vizsgálata.


Feleletválasztós teszt

7. Milyen jelenséget ír le a Malus kísérlet?

Interferencia.

Diffrakció.

Fényszórás.

Polarizáció.


Feleletválasztós teszt

8. Hogyan lehet növelni az átmenő fény polarizációs fokát?

A polarizátor forgatásával.

Üveglemez sorozattal (Brewster lemezek).

Polarizációs forgatóval.

Spektrométerrel.


Feleletválasztós teszt

9. Melyik jelenséget lehet felhasználni polarizációs osztók tervezésekor?

Fényszórás.

Teljes visszaverődés.

Huygens-Fresnel elv.

Abszorpció.


Feleletválasztós teszt

10. Milyen információ meghatározására alkalmas az ellipszometria?

Vékonyrétegek fizikai sajátosságainak vizsgálata.

Elliptikus részecskék alakfaktorának (az ellipszis tengelyeinek arányának) mérése.

Elliptikus tükrök minőségének vizsgálata.

Gömbfelületek vizsgálata (mennyire elliptikus).