Tesztkérdések XII.

Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

1. Milyen funkciókat látnak el az optikai elemek?

Fény gyűjtése és szórása.

Tárgyméret átalakítása.

Fény fókuszálása illetve párhuzamos nyaláb kialakítása.

Fény elnyelése.

Fénysugarak irányítása és egyesítése.Szókitöltős teszt

2. Olvassa el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szavakat!

A tükrök alapját megfelelő anyagból (pl. ) állítják elő. A felületre viszik fel a megfelelő anyagot. Sok esetben egy is (pl. MgF2) is alkalmaznak a fémfelület védelmére.

  
Feleletválasztós teszt

3. Hogyan nevezzük más néven a plánkonvex lencséket?

Domború-domború.

Homorú-domború.

Sík-domború.


Szókitöltős teszt

4. Olvassa el az alábbi bekezdést, és pótolja a hiányzó szavakat!

Optikai vékonyréteg: Olyan réteg, melynek a vastagsága a fény hullámhosszának nagyságával nagyságrendű (pár száz nm vastagságú) és határfelületei tekinthetők.

  
Igaz-Hamis kérdés

5. Igaz-e a következő állítás?

Antireflexiós bevonat működési elve: Ha a bevonat vastagsága optimális (a fény hullámhosszának negyede), akkor a bevonat aljáról és tetejéről visszaverődő fénysugarak éppen ellentétes fázisban vannak, ezért kioltják egymást, vagyis nem látunk reflexiókat. 

Igaz Hamis
Feleletválasztós teszt

6. Melyik nyalábosztó típus hullámhossz-független?

Akromatikus nyalábosztó.

Polarizációs nyalábosztó.

Dikroikus tükör.


Feleletválasztós teszt

7. Melyik állítás igaz a „Polka Dot” nyalábosztó működése esetén?

A nyaláb intenzitásának 50 %-a visszaverődik, 50%-a pedig transzmittálódik.

A nyaláb intenzitásának 60 %-a visszaverődik, 40%-a pedig transzmittálódik.

A nyaláb intenzitásának 50 %-a elnyelődik, 50%-a pedig transzmittálódik.


Feleletválasztós teszt

8. Hogyan működik a szürke szűrő?

Az áthaladó fény irányát változtatja meg.

Az áthaladó fény intenzitását változtatja meg.

Az áthaladó fény hullámhosszát változtatja meg.


Feleletválasztós teszt

9. Mi a negyedhullámú lemez funkciója?

Lineárisan polarizált fényből cirkulárisan polarizált fényt állít elő.

Cirkulárisapolarizált fényből lineárisan polarizált fényt állít elő.


Feleletválasztós teszt (több jó válasz)

10. Mi az optikai izolátor szerepe a lézerrendszerben? 

A reflexió káros hatásainak megelőzése. 

A lézer optikai asztalon való rögzítése.

A lézer reflexiótól való védelme.

Lézerek egymástól való védelme.