Abszorpciós hatáskeresztmetszet, inhomogén vonalkiszélesedés

A1.01.D14

Amennyiben az atomok rezonanciafrekvenciái egy adott ν0 központi frekvencia körül oszlanak el, inhomogén frekvenciakiszélesedésről beszélünk. σin a vizsgált közeg átlagos abszorpciós hatáskeresztmetszete.

A1.01.D15

Δν0* az átmeneti frekvenciaszélesség, melynek értéke az adott, kiszélesedést okozó mechanizmustól függ.

A1.01.D16

N1 és N2 az alap- és gerjesztett állapotok betöltöttségei. Az effektív abszorpciós hatáskeresztmetszet kizárólag az anyagi paraméterek (|µ|2, gt és rezonanciafrekvencia) és a bejövő sugárzás frekvenciájának függvénye.