Akromatikus vagy neutrális nyalábosztó

A1.12.D18

Az akromatikus nyalábosztók hullámhossz-függetlennek tekinthetők. Anyaguk azonban eltérő az alkalmazott hullámhossz-tartomány függvényében.

Kereskedelmi forgalomban léteznek olyan változatok, melyek nem pontosan felezik a nyaláb intenzitását, hanem ettől eltérő arányban (pl. 30:70 vagy 40:60) osztják azt.