Sokmódusú lézeroszcilláció inhomogén frekvenciakiszélesedés esetén

A1.03.D06

Inhomogén vonalalak esetén a többmódusú oszcilláció mechanizmusa különbözik a homogén esetétől. Itt fontos szerepet kap a spektrális lyukégetés. Ha Rp átlépi Rcp értékét, a centrális módus erősítése OPc marad, míg a többi módusé (O’P’, O’’P’’, stb.) zavartalanul növekedhet a megfelelő küszöbértékig. Ez esetben, ha a lézer valmivel a küszöb felett üzemel, egy módusnál több is oszcillálhat. A folyamat fizikai magyarázata az, hogy a különböző módusokat különböző atomcsoportok erősítik. 

Általában egy adott lézerben egyszerre több módus van jelen. Homogén vonalalak esetén ez a térbeli lyukégetés miatt van, míg inhomogén esetben spektrális lyukégetés következménye. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy homogln kiszélesedés esetében, amikor a központi módus körül csak néhány közeli módus oszcillál, az inverzió térbeli mintázata az egymáshoz képest térben eltolódott állóhullám-szélsőértékek miatt elmosódik, és ez megakadályozza újabb, a centrális módustól (frekvenciában) távolabb eső módusok ébredését. Tehát, összehasonlítva az inhomogén esettel, a homogén frekvenciakiszélesedés jelenlétében kevesebb módus oszcillál.