Transzverzális egymódus-szelekció

A1.03.D07

(Forrás: O. Svelto, Principles of Laseres, 5th Edition, Springer, New York, ISBN 978-1-409-1301-2)

A legtöbb alkalmazásban a TEM00 módus jelenléte kívánatos. Ennek érdekében megfelelő apertúrájú akadályt helyeznek a rezonátor adott pontjába, a tengely mentén. Az apertúra határozza meg a rezonátor Fresnel-számát (N). Amint a (az apertúra nyílása) csökken, a TEM00 és a magasabb rendű módusok (TEM01, TEM10) veszteségei közötti különbségek növekednek, amint az az (a) és (b) ábrákon is látható, a g paraméter különböző értékeire. Az apertúranyílás megfelelő választásával elérhető, hogy csak a TEM00 módus oszcilláljon.