Tartalomjegyzék

A1.06.D02

Fizikai háttér: Az elméleti alapok áttekintése: Maxwell-egyenletek, elektromágneses hullámok, interferencia jelenségek alapjai.

Interferométerek: alapvető interferométer elrendezések és azok tulajdonságai.

Interferometrián alapuló mérési módszerek és berendezések: konkrét mérési összeállítások felületek topológiájának és minőségének vizsgálatára, vibráció mérésre, sebességmérés Doppler-módszerrel.