Akusztooptika: Bragg-szórás

A1.04.D20

Az akusztooptikai eszközök működésének alapja a fény hanghullámon való szóródása. Lézernyalábok intenzitás-, ill. frekvenciamodulátoraként használják őket, vagy nyalábeltérítésre. Akusztooptikai eszközöknek általában két üzemmódja létezik: (1) Bragg-szórás és (2) Raman-Nath-szórás. Bragg-szórás történik, amikor a kölcsönhatási hossz elég nagy ahhoz, hogy a fázisillesztési feltétel fontossá váljon. Bragg-szórás esetén az eredmény egyetlen, diffraktált nyaláb.

Kis kölcsönhatási hosszú cellákban Raman-Nath-szórás történik. Ekkor a fázisillesztési feltétel teljesülése nem lényeges, és az eredmény általában több szórt nyaláb.

A1.04.D21

Ebben az eszközben az akusztikus jelátalakítóra érkező elektromos jel frekvenciáját konstans értéken tartják, de az amplitúdót modulálják. Ennek eredményeképpen az akusztikus rács modulációs mélysége változni fog, mely a szóródó nyaláb intenzitásának modulációját eredményezi.

A1.04.D22

Ebben az eszközben az akusztikus jelátalakítóra érkező elektromos jel frekvenciáját (Ω) változtatják. Ennek eredményeképp az akusztikus hullámhossz váltakozni fog, ezáltal a diffrakciós szög kényelmesen hangolható.