Elektrooptikai kapcsolás

A1.03.D15

Elektrooptikai eszközökként általában Pockels-cellákat használnak Q-kapcsolásra. A Pockels-effektust hasznosító eszköz (Pockels-cella) egy megfelelő nemlineáris kristályból (pl. KDP vagy Li-Ni a látható és közeli infravörös tartományra, ill. közép-infravörös fény esetén kadmium-tellurid) áll, melynek törésmutatóját a rajta átvezetett DC feszültséggel tudjuk befolyásolni. Az ezáltal indukált kettőstörés arányos a feszültség nagyságával. A cellát érő megfelelő elektromos feszültség hatására a rezonátorban a cellán kétszer áthaladó fény polarizációja π/2 szöggel fordul el és egy polarizációs nyalábosztó kivezeti a rezonátorból. Ez a Q-kapcsoló zárt helyzetének felel meg. A cellán eső feszültség kikapcsolása a kapcsoló nyitását eredményezi.