Impulzusösszenyomás, impulzusnyújtás

A1.04.D12

(Forrás: R. Boyd, Nonlinear Optics, 3d Edition)

 

ωL a lézerpulzus spektrumának központi frekvenciája. Φ(t,z) az impulzus fázisa, miután áthalad az optikai szálon. P a szálban terjedő nyaláb teljesítménye és Aeff az ennek megfelelő szálbeli effektív nyalábterület.

A1.04.D13

ω(t,z) a fényimpulzus pillanatnyi vivőfrekvenciája, mely a P pillanatnyi teljesítménytől lineárisan függ. Emiatt haranggörbe alakú impulzus esetén (ld. (a) ábra) a vivőfrekvencia a (b) ábrán látható folytonos görbe szerint alakul. Figyeljük meg, hogy az impulzuscsúcs körül a teljesítmény időfüggése parabolafüggvénnyel közelíthető és ezáltal ebben a tartományban a pillanatnyi vivőfrekvencia időfüggése lineáris lesz (ebben az esetben azt mondjuk, hogy az impulzus pozitív frekvenciacsörpöt mutat). Ebben az esetben nem tételezünk fel csoportsebesség-diszperziót: GVD=0.

A1.04.D14