Optikai vékonyrétegek

A1.12.D07

Az előzőekből világosan látszik, hogy egy részről az optikai vékonyrétegek szerepe elengedhetetlen a veszteségek csökkentése és az optikai elemek felületének védelme érdekében, másrészről azonban a hordozó anyag optikai tulajdonságainak módosítása a cél.

Az optikai vékonyrétegek olyan vékonyrétegek, melyek vastagsága a fény hullámhosszának nagyságrendjébe esik. Léteznek egy illetve több rétegből álló rétegstruktúrák, melyek optikai tulajdonságaik tekintetében egyre inkább közelítik az elvárt tulajdonságokat.

Ezen rétegrendszerek tervezése igen bonyolult eljárás, melyet számítógépes tervezőszoftverek segítségével végeznek el, ezért a bonyolult rétegrendszerek térhódítása a számítógépek korszerűsödésével vált valóra.

A1.12.D08

Az optikai vékonyrétegeknek az a szerepe, hogy a tömbi anyag optikai tulajdonságait módosítsa a réteg vagy rétegrendszer határfelületein reflexiót és törést szenvedő fénynyalábok interferenciája miatt.

Az optikai vékonyrétegek előállítására számos módszer ismeretes, azonban vannak általános követelmények, melyeknek minél inkább meg kell felelni.

A pontos optikai tulajdonságok elérése és a veszteségek csökkentése miatt nagyon fontos, hogy a leválasztási technológia minél pontosabb és minél „tisztább” legyen. Nagytisztaságú anyagok és általában vákuum-környezet szükséges. 

 

Optikai vékonyrétegek növesztése - videó

Forrás: Youtube