Festéklézerek

A1.02.D11

Festéklézerek aktív közege szerves festékek oldata folyékony oldószerben, mint pl. etil-, vagy metilalkohol, glicerol, vagy víz. Szerves festékek abszorpciós és fluoreszcenciaprofiljai általában szélesek és nem tartalmaznak éles csúcsokat. A fluoreszcencia a Stokes-effektus miatt a nagyobb hullámhosszak felé tolódik, így abszorpció és fluoreszcencia között csak részleges az átfedés – ez a tulajdonság a hangolható szilárdtest-lézeranyagokat is jellemzi.

A1.02.D12

Az ábrán látható elrendezésben a pumpanyaláb származhat nitrogén, excimer, ill. réz-gőz lézerből, vagy lehet egy Q-kapcsolt Nd:YAG lézer második harmonikus nyalábja is.

A1.02.D13

Festéklézerek CW- és impulzusüzemben egyaránt működtethetők.