Az abszorpciós sávok intenzitása

A1.08.D23

 

[Ábraforrás: http://fizweb.elte.hu/old-fizweb/!MSc/zarovizsga/source/UV-Látható spektroszkópia.pdf]

 

Egy abszorpciós sáv jellemzésére a sáv maximumához tartozó hullámhosszat (λmax) és moláris abszorpciós együtthatót (εmax) szokás megadni.

ε és a rétegvastagság ismeretében az UV-látható spektroszkópia koncentráció mérésére alkalmazható.

Néha ε függ a koncentrációtól (pl. a koncentráció növelésével a molekulák asszociálhatnak, a vizsgált anyag kicsapódik, stb.), ilyenkor nem érvényes a Bouguer-Lambert-Beer törvény.

⇒ A = A(c) nemlineáris, koncentrációméréshez kalibrációs görbe felvétele szükséges.

Jellemző mérési koncentrációk: 10–2 –10–5 mol dm–3

A koncentrációt és a rétegvastagságot úgy kell megválasztani, hogy A lehetőleg 0,2–0,8 között legyen (ilyenkor a legpontosabb a mérés).